CAIXA FORUM. ES PILARS D'EUROPA. L'EDAT MITJANA AL BRITISH MUSEUM

En línies generals, els termes ‘Edat Mitjana' i ‘medieval' es refereixen al període de la història d'Europa comprès entre els anys 400 i 1500 dC. Mil anys coneguts com una època de grans desequilibris socials entre la vida ostentosa de les classes altes, la misèria i l'analfabetisme de la resta de la població. Avui dia, el terme ‘medieval' es continua fent servir per descriure una cosa que és bàrbara o antiquada. Malgrat això, l'edat mitjana va comportar uns canvis polítics, econòmics, artístics i culturals enormes, i que encara avui podem veure: castells, catedrals, obres d'art, objectes artesanals i fins i tot paraules i topònims.

Aquesta exposició et proposa una nova lectura d'aquest període de la història, articulat en cinc àmbits: la formació d'Europa, el poder reial, la vida a la cort, l'Església, la vida a les ciutats i el llegat. L'objectiu és obrir una finestra al món de l'edat mitjana a partir dels tresors i la cultura material tant de l'elit dominant com d'altres grups socials.


VISITA COMENTADA

Visita comentada a l'exposició "Els pilars d'Europa"

Visita comentada a l'exposició "Els pilars d'Europa". Amb una innovadora escenografia, "Els pilars d'Europa" inclou 260 objectes de primera fila procedents de la col·lecció del British Museum, molts dels quals no s'havien exhibit mai. Es completa amb préstecs excepcionals de les col·leccions del Museu Arqueològic Nacional de Madrid, el Museu Nacional d'Art de Catalunya i el Museu Frederic Marès. Aquests tresors ajuden a explicar esdeveniments crucials, destacar figures famoses i donar a conèixer als visitants diferents aspectes del món medieval, com ara la vida a la cort, la guerra i la conquesta, com també la vida quotidiana.

A les 16:15 SORTIDA DEL CASINO per anar amb TMB