POLÍTICA DE PRIVACITAT


Declaració de protecció de dades


Ens complau que visiti la nostra pàgina web i que mostri el seu interès pels serveis i activitats del CASINO DEL CENTRE DE L’HOSPITALET. Per tal que vostè pugui sentir-se segur i còmode mentre navega pel nostre web, l’informem que ens prenem molt seriosament la protecció de les seves dades personals i el tractament confidencial de les mateixes.
Amb aquestes informacions sobre protecció de dades volem mantenir-lo al corrent de quan i quines dades guardem i amb quina finalitat les fem servir, naturalment complint en tot moment la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
El desenvolupament tecnològic continu, les modificacions dels nostres serveis o de la normativa, així com d’altres circumstàncies, poden originar adaptacions a la nostra informació relativa a la protecció de dades. Per això ens reservem el dret de modificar en qualsevol moment aquesta declaració de protecció de dades i, per tant, li demanem s'informi regularment de l'estat actualitzat de la mateixa.


Informació bàsica


Excepte disposició contrària en els següents apartats, no es recolliran, processaran o utilitzaran en general dades personals quan s’utilitzin les nostres pàgines web.
En accedir al web, els nostres servidors recolliran automàticament informacions de caràcter general. Aquestes inclouen el tipus de navegador web, el sistema operatiu utilitzat, el nom de domini del proveïdor de serveis d'internet, l'adreça IP de l'ordinador utilitzat, la pàgina web des de la qual ens visita, les nostres pàgines que vostè visita, així com la data i la durada de la visita.
Les esmentades dades no es podran utilitzar per identificar l’usuari. En canvi, només avaluarem estadísticament les informacions per destinar-les exclusivament a millorar l'atractiu, els continguts i les funcions de les nostres pàgines web.

Concepte de dades personals

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea defineix les dades personals de la següent manera:
Tota informació relacionada amb una persona física identificada o identificable (des d'ara "l'interessat"). Es considerarà persones física identificable aquella de qui es pugui determinar la seva identitat, directa o indirectament, mitjançant un identificador, com ara un nom, un número d'identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social de la persona.


Base legal de la recollida i del processament de dades personals


En cas de sol·licitar la seva autorització per processar dades personals, la base legal serà l’article 6 apartat 1 lletra a) del RGPD.
Quan es processin les seves dades personals per establir una relació social entre vostè i el CASINO DEL CENTRE DE L’HOSPITALET es prendrà com a base legal l’article 6 apartat 1 lletra b) del RGPD.
En cas de ser necessari el processament de dades personals per a complir amb una obligació legal a la qual estigui sotmesa la nostra entitat, la base legal serà l’art. 6 ap. 1 lletra c) del RGPD.
Si el processament és necessari per salvaguardar un interès justificat de la nostra entitat o d'un tercer i si els interessos i els drets i llibertats fonamentals de l'interessat no prevalen sobre l'interès anteriorment esmentat, la base legal per a aquest processament serà l’art. 6 ap. 1 lletra f) del RGPD.


Eliminació de dades i durada de l'emmagatzematge

Les dades personals de l'interessat seran eliminades o bloquejades en el moment en què no es doni la finalitat de l'emmagatzematge de les mateixes. De tota manera, pot produir-se un emmagatzematge de dades si així ho preveu el legislador europeu o nacional en reglaments comunitaris, lleis o altres normes a què estigui sotmès l'interessat. També es bloquejaran o eliminaran les dades si caduca el termini d'emmagatzematge previst per aquestes normes, excepte si es dona l'exigència de continuar emmagatzemant les dades per a la conclusió o el compliment de la relació social.


Recollida i processament de dades personals


Només es recolliran dades personals si vostè les facilita a instància pròpia, per exemple per sol·licitar informació, donar el servei o activitats relacionades amb el mateix o donar-se d'alta en serveis personalitzats. En cas d'enviar-li publicitat se l’informarà de la finalitat del processament i, en cas necessari, se li demanarà la seva autorització per emmagatzemar les dades.
Les dades personals recollides a les nostres pàgines web s'utilitzaran sense el seu consentiment només per tramitar les seves consultes. Així mateix, les seves dades s'utilitzaran només amb el seu consentiment en una base de dades centralitzada de socis i interessats gestionada sota la responsabilitat del CASINO DEL CENTRE DE L’HOSPITALET. L'ús d'aquestes dades es limitarà a finalitats publicitàries, informatives i estudis d’opinió. Vostè podrà revocar en tot moment el seu consentiment.
Les seves dades i el seu processament quedaran protegits de l'accés de persones no autoritzades. Recordi que els correus electrònics no encriptats no es transmetran protegits contra accés no autoritzat.
Les seves dades no seran venudes, llogades o cedides a tercers de cap altra manera que no sigui la descrita aquí. La transmissió de dades personals a institucions i autoritats públiques només es realitzarà d'acord amb la normativa nacional vinculant. Els nostres col·laboradors estan obligats per nosaltres a mantenir la més estricta confidencialitat.


Formulari de contacte


Té la possibilitat de contactar amb nosaltres a través de la nostra adreça de correu electrònic o del formulari de contacte. Nosaltres utilitzarem les dades personals que ens faciliti per aquesta via exclusivament per a la finalitat per a la qual ens les facilita.
Si en el nostre formulari de contacte sol·licitem informació que no és necessària per contactar amb nosaltres, la identificarem. Aquesta informació ens servirà per concretar la seva consulta i tramitar-la de la millor manera possible. La informació que ens proporcioni serà explícitament voluntària i amb el seu consentiment. Si es tracta d'informació sobre canals de comunicació (correu electrònic, facebook, telèfon, etc.), també haurà de prestar el seu consentiment perquè contactem amb vostè a través d'aquells canal, si escau, per poder respondre a la seva consulta.
Podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment futur.
Transmissió de dades a proveïdors de serveis externs (encarregats del tractament)
Les seves dades podran ser facilitades a proveïdors de serveis externs, encarregats per nosaltres, que donin suport al CASINO DEL CENTRE DE L’HOSPITALET mentre duri la seva prestació de serveis.
El tractament de les seves dades personals per proveïdors de serveis encarregats es realitzarà dins el tractament per encàrrec segons l'art. 28 del RGPD.
Els esmentats proveïdors de serveis només tindran accés a la informació personal que sigui necessària per dur a terme la corresponent activitat i tindran prohibit transmetre la seva informació personal o utilitzar-la per a fins diferents, especialment si són de caràcter publicitari.
En el cas que els proveïdors de serveis externs accedeixin a les seves dades personals, nosaltres garantirem, a través de mesures legals tècniques i organitzatives així com mitjançant controls regulars, que ells també compleixin la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
No es realitzarà cap transmissió de dades personals a d’altres centres.


Eines d'optimització de pàgines web


En la recollida de dades personals a través d'eines d'optimització de pàgines web ens remetem al nostre interès legítim segons l'art. 6 ap. 1 lletra f) del RGPD en combinació amb el considerant número 47. D'acord amb aquests, la publicitat directa representa normalment un interès legítim. Els seus interessos i drets i llibertats fonamentals no primaran sobre el nostre interès publicitari, donat que en la nostra declaració de protecció de dades l'informem exhaustivament de la recollida de dades i vostè disposa en tot moment de l'opció d'exclusió (mitjançant enllaç o configuració del navegador). Per això només fem ús d'un “tracking pseudonimitzat”.

Cookies

En determinades parts de les nostres pàgines s'utilitzen cookies. Una cookie és un petit arxiu de text que es baixa des d'una pàgina web al seu disc dur. Les galetes no lesioonen el seu ordinador i no contenen virus. Les galetes de les nostres pàgines web no recullen dades personals, ja que utilitzem la informació continguda en les cookies per facilitar-li l'ús de les nostres pàgines i adaptar-les a les seves necessitats.
El nostre web utilitza tant galetes de sessió com galetes permanents. Les cookies de sessió són cookies temporals que es guarden en el navegador d'Internet de l'usuari fins que es tanca la finestra del navegador, aleshores s'esborren les galetes de sessió. Les cookies permanents s'utilitzen per a visites repetides, guardant-se en el navegador de l'usuari durant un temps determinat (normalment 1 any o més). Aquestes cookies no s'esborren en tancar el navegador i s'utilitzen per recordar les preferències d'un usuari quan torna a la pàgina.
També pot utilitzar la nostra pàgina web sense cookies. Si no desitja que es guardin cookies al seu ordinador, pot desactivar aquesta opció en la configuració del seu navegador i també podrà esborrar en tot moment les cookies guardades. Les instruccions del fabricant del seu navegador li explicaran com funciona en cada cas. No obstant això, recordem que l'oferta del nostre web pot estar limitada si es desactiven les cookies.

Seguretat de les dades

El CASINO DEL CENTRE DE L’HOSPITALET emprèn mesures de seguretat tècniques i organitzatives per protegir les seves dades gestionades per nosaltres contra manipulació, pèrdua o destrucció intencionada o no intencionada o accés de persones no autoritzades. Les nostres mesures de seguretat es milloren de forma contínua d'acord amb el progrés tecnològic.


Drets dels interessats

Quan es processin les seves dades personals, vostè esdevé l’”interessat” segons el RGPD, i li corresponen els següents drets davant del responsable:
Dret d'accés segons l’article 15 del RGPD
Podrà sol·licitar-nos una confirmació de si nosaltres tractem dades personals que l'afectin. En cas d'haver tractat dades seves, vostè gaudirà de drets d'informació addicionals segons l'art. 15 del RGPD.

Dret de rectificació

Si les seves dades recollides són incorrectes o incompletes, podrà sol·licitar-nos que es rectifiquin sense dilació, d'acord amb l'art. 16 del RGPD.
Dret a limitació del tractament
En virtut del que disposa l'art. 18 del RGPD, podrà sol·licitar sota, determinades circumstàncies, la limitació del tractament de les dades personals que l'afectin.
D'acord amb la limitació, les seves dades només podran ser tractades amb el seu consentiment o per fer valer, exercir o defensar drets legals o per protegir els drets d'una altra persona física o jurídica o per motius d'un interès públic important de la UE o d'un estat membre. Abans d'aixecar la limitació, l'informarem degudament.

Dret de supressió

En el cas de prevaler un dels motius especificats a l'art. 17 ap. 1 del RGPD, podrà sol·licitar la supressió immediata de les dades personals que l'afectin, excepte si hi ha una excepció de l'obligació de supressió segons l'art. 17 ap. 3 del RGPD.

Dret de notificació

Si vostè ha fet valer davant nostre el dret a rectificació, supressió o limitació del tractament, estarem obligats segons l'art. 19 del RGPD a notificar-ho a tots els destinataris de les seves dades personals, excepte si la notificació resulta impossible o exigeix ​​un esforç desproporcionat. Així mateix tindrà el dret davant el responsable a ser informat dels destinataris.

Dret de portabilitat de dades

D'acord amb l'art. 20 del RGPD, té dret a obtenir del CASINO DEL CENTRE DE L’HOSPITALET les dades personals que l'afectin en un format apte per a lectura mecànica i a transmetre les dades a un altre responsable del tractament sense cap impediment, sempre que es compleixin els requisits de l'art. 20 ap. 1 lletra a) del RGPD, o bé instar a transmetre les seves dades personals directament a un altre responsable del tractament, sempre que això sigui tècnicament viable i no perjudiqui els drets i llibertats d'altres persones. Aquest dret no és aplicable per a un tractament de dades personals necessari per complir una funció d'interès públic o per exercir un poder públic.

Dret d'oposició

Té el dret d'oposar-se en tot moment davant del CASINO DEL CENTRE DE L’HOSPITALET  al tractament de les dades que l'afectin, d'acord amb l'art. 6 ap. 1 lletra f) del RGPD.
Nosaltres deixarem de tractar les seves dades personals, excepte si hi ha motius dignes de protecció per al tractament que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats o si el tractament serveix per fer valer, exercir o defensar drets legals.

Dret de revocació de la declaració d'autorització segons la normativa de protecció de dades

En tot moment tindrà el dret de revocar la seva declaració d'autorització segons la normativa de protecció de dades mitjançant declaració davant del CASINO DEL CENTRE DE L’HOSPITALET. La revocació de l'autorització no afectarà la legalitat del tractament dut a terme en virtut de l'autorització fins a la seva revocació.

Dret de queixa davant l'autoritat de control

Sense perjudici d'altres recursos administratius o judicials, vostè tindrà en tot moment dret de queixa davant d'una autoritat de control, especialment a l'estat membre del seu lloc de residència, el seu lloc de treball o el lloc de la presumpta infracció, si considera que el tractament de les dades personals que l'afecten infringeixen el reglament de referència.
Modificacions de la declaració de protecció de dades
La present declaració de protecció de dades s'adaptarà de forma contínua a mesura que es desenvolupi Internet o la nostra oferta. S’informarà de les modificacions en aquesta pàgina amb la deguda antelació. Per estar informat de l'estat actual de les nostres disposicions en matèria d'ús de dades, recomanem consultar regularment aquesta pàgina.